วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์

“One....Two....Three....Smile :ชัตเตอร์ ”

การถ่ายภาพน้ำตก+ พอถึงหน้าฝน เพื่อนๆไปถ่ายรูปที่ไหนกันค่ะ สำหรับดิฉัน คงไม่พลาดที่จะเข้าป่า ถ่ายภาพพวกแมลง หรือดอกไม้ แต่ถ้าชอบที่สุด ดิฉันอยากเข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่สุด

ภาพน้ำตกชาติตระการ   ชั้นที่ 4    ยี่สุนเทศ